• Endaf Griffiths

Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad cyntaf gwerthusiad y Rhaglen Prentisiaethau Gradd

Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi’r adroddiad cyntaf o werthusiad y rhaglen Prentisiaethau Gradd. Mae’r gwerthusiad, a wnaed gan gwmni ymchwil Wavehill, yn darparu mewnwelediadau annibynnol i’r rhaglen gan ddefnyddio dull sydd yn seiliedig ar dystiolaeth. Roedd adolygiad llenyddiaeth fanwl ac ymgysylltiad â 22 o randdeiliaid allweddol sy'n ymwneud â chynllunio a gweithredu’r Prentisiaethau Gradd fel rhan o’r gwaith gyda’r dystiolaeth a gasglwyd yn llywio datblygiad theori newid ar gyfer y rhaglen. Roedd y broses hefyd yn cynnwys gweithdy, a hwyluswyd gan dîm Wavehill, gyda chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, HEFCW a Phrifysgolion Cymru. Gellir cyrchu'r adroddiad yn Saesneg ac yn Gymraeg. Mae Wavehill yn parhau i weithio ar ail gam y gwerthusiad a bydd yr adroddiad terfynol yn cael ei gyhoeddi yn gynnar yn 2022.

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect hwn neu ein portffolio gwerthuso eang, cysylltwch ag Oliver Allies.