Gwasanaeth Cymraeg

 

Wavehill is proud to be a bilingual company able to provide all our services in both English and in Welsh.

 

Yr ydym wedi ymgymryd a nifer o brosiectau lle mae’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn hollol hanfodol gan gynnwys gwaith ar gyfer:

 

  • Comisiynydd y Gymraeg

  • Llywodraeth Cymru

  • Cyngor Gwynedd

  • Cyngor Sir Ceredigion

  • Cyngor Sir Conwy

 

Mae hyn yn cynnwys cynnal arolygon drwy gyfrwng y Gymraeg ac paratoi adroddiadau yw cyhoeddi yn y Gymraeg.