Thank you for your submission. | Diolch i chi am gwblhau eich ffurflen gwerthuso.

Your regional team will review your responses and contact you with their feedback.

You will have a chance to respond to their comments, make any suggested changes and review your evaluation form prior to signing off your final version.

Bydd eich tîm rhanbarthol yn adolygu eich ymatebion ac yn cysylltu â chi gyda’u hadborth.

Byddwch yn cael cyfle i ymateb i'w sylwadau, gwneud unrhyw newidiadau a awgrymwyd ac adolygu eich ffurflen gwerthuso cyn cyflwyno’ch fersiwn terfynol.