Arolwg o Wyliau a Digwyddiadau Ceredigion a Biosffer Dyfi

Mae Partneriaethau Rheoli Cyrchfannau Ceredigion a Biosffer Dyfi (PRC) wedi comisiynu Wavehill i gynnal adolygiad o wyliau a digwyddiadau yn y sir yn ogystal ag yn ardal Biosffer Dyfi.

Gwahoddir trefnwyr digwyddiadau yn yr ardal i lenwi'r holiadur hwn drwy glicio ar ybotwm gwyrdd uchod. Bydd y wybodaeth darparwyd yn rhoi gwell dealltwriaeth i PRCau Ceredigion a Biosffer Dyfi ynghylch yr amrediad o ddigwyddiadau presennol ac arfaethedig sydd yn yr ardaloedd, a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i'w datblygu ac i ddenu cynulleidfaoedd ychwanegol. Nod yr arolwg yw darparu sylfaen ar gyfer partneriaeth yn y dyfodol ac i gydlynu digwyddiadau yng Ngheredigion ac ardaloedd Biosffer Dyfi. Rydym yn gobeithio mai gwyliau a digwyddiadau tebyg i'ch rhai chi fydd yn elwa fwyaf o'r ymchwil hon.