Diogelu Diwylliant a Threftadaeth Cymru i Bawb:
Symud y Llyfrgell Genedlaethol Ymlaen 2017 - 2021 
Safeguarding Wales’ Culture and Heritage for All:
Moving the National Library Forward 2017-2021