Pori Drwy Stori Meithrin: Rhieni a Gofalwyr

Cystadleuaeth i ennill Kindle Fire

Drwy lenwi'r arolygon cychwynnol a dilynol, bydd rhieni a gofalwyr yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill un o bump Kindle Fire. Cliciwch yma i weld y cynnyrch.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei weinyddu gan Wavehill ym mis Mehefin 2019. Bydd pum rhiant / gofalwr sydd wedi cwblhau'r DDAU arolwg yn ennill Kindle Fire. Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap. Bydd Wavehill yn hysbysu pob enillydd trwy e-bost ym mis Mehefin 2019 a gofynnir amdan gyfeiriad post er mwyn gallu dosbarthu'r cynnyrch. Os na fyddwn yn derbyn unrhyw ymateb ym mis Mehefin, bydd rhiant / gofalwr arall yn cael ei ddewis ar hap fel enillydd ac yn ymgymryd â'r un broses nes bod pob un o'r pump Kindle Fire yn cael eu dosbarthu.

Pori Drwy Stori Nursery – Parents and Carers

Prize-draw to win a Kindle Fire

By completing the initial and follow-up surveys, parents and carers will be entered into a prize draw to win one of five Kindle Fires. Click here to view the product.

The prize draw will be administered by Wavehill in June 2019. Five parents / carers who have completed BOTH surveys will win a Kindle Fire. The winners will be selected at random. Wavehill will inform each winner by email in June 2019 and will ask for a postal address to distribute the product. Should we receive no response in June, another parent / carer will be randomly selected as a winner and undertake the same process until all five Kindle Fires are distributed.

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB