Llywodraeth Cymru yn rhyddhau gwerthusiad o’r Rhaglen Prentisiaeth Gradd

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r adroddiad gwerthuso cyntaf mewn cyfres, sy’n canolbwyntio ar y Rhaglen Prentisiaeth Gradd yng Nghymru. Roedd y gwaith, a wnaed gan Wavehill, yn cynnig mewnwelediadau annibynnol, a ganfyddwyd o ganlyniad i ddefnyddio dulliau yn seiliedig ar dystiolaeth. Darparwyd adolygiad manwl o’r llenyddiaeth berthnasol, ac ymgysylltwyd â 22 o randdeiliaid allweddol oedd yn ymwneud â chynllunio, rheoli gweithredu, a chyflwyno’r Prentisiaethau Gradd, er mwyn darparu mewnwelediadau allweddol; roedd y dystiolaeth a gasglwyd yn llywio’r gwaith o ddatblygu ‘damcaniaeth newid’ ar gyfer y rhaglen. Hwyluswyd y gwaith hwn drwy gynnal gweithdy, dan ofal Wavehill, a fynychwyd gan gynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, CCAUC a Phrifysgolion Cymru. Mae’r adroddiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Wavehill yn parhau i weithio ar ail gam y gwerthusiad, a chaiff yr adroddiad terfynol ei ryddhau yn gynnar yn 2022. I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, neu am ein portffolio gwerthuso eang, cysylltwch os gwelwch yn dda ag Oliver Allies.

Llywodraeth Cymru yn rhyddhau gwerthusiad o’r Rhaglen Prentisiaeth Gradd

Welsh Government evaluation report on the Degree Apprenticeship. Wavehill used an evidence-based approach to develop theory of change