Want to work for Wavehill? Eisiau gweithio i Wavehill?

We're looking for freelance researchers based in Wales who can work through the medium of Welsh.

Ymchwilwyr llawrydd

Rydym yn awyddus i recriwtio ymchwilwyr llawrydd ledled Cymru sydd â’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai'r gwaith yn cynnwys cyfweliadau ffôn (o gartref) a theithio i gynnal cyfweliadau wyneb-yn-wyneb. Cyflog i'w drafod, yn dibynnu ar brofiad.

I wneud cais, anfonwch eich CV at endaf.griffiths@wavehill.com

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB