Want to work for Wavehill? Eisiau gweithio i Wavehill?

January 8, 2016

We're looking for freelance researchers based in Wales who can work through the medium of Welsh.

 

Ymchwilwyr llawrydd

 

Rydym yn awyddus i recriwtio ymchwilwyr llawrydd ledled Cymru sydd â’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai'r gwaith yn cynnwys cyfweliadau ffôn (o gartref) a theithio i gynnal cyfweliadau wyneb-yn-wyneb. Cyflog i'w drafod, yn dibynnu ar brofiad.

 

I wneud cais, anfonwch eich CV at endaf.griffiths@wavehill.com

 

 

Please reload

Featured Posts

Wavehill acquires Consilium Research & Consultancy

June 8, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags