top of page

Ymchwil, Gwerthuso a Dadansoddi Cymdeithasol ac Economaidd Ledled y DU

Eich helpu i wneud penderfyniadau gwell yn seiliedig ar ymchwil gadarn, tystiolaeth ddibynadwy a rhesymeg glir.

Arbenigedd
Gwasanaethau
Rhai o'r cleientiaid rydyn ni'n eu cefnogi
cardiff university logo
Arts council logo
The ernest cook trust logo
Activity alliance logo
Visit scotland logo
national lottery logo
Thriving Together logo
EXPERTISE

Gwasanaethau

SERVICES
Business case and funding bids
Achos Busnes a Chyllid
Consultation
Dadansoddiad Ymgynghori
Numbers and figures written on lined paper with a marker pen laying across the paper
Asesiadau Effaith Economaidd
yellow, orange and blue post-it notes with writing on them stuck to the wall
Monitro a Gwerthuso
Dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook

Ein Gwerthoedd

Dull gwahanol, gwybodus yn seiliedig ar ymddiriedaeth, gwerth, a chymuned. 
Diolch am eich cyflwyniad gwych o ganfyddiadau'r gwerthusiad. Gwnaeth Wavehill gwaith arbennig o werthu Motiv8 i'r gynulleidfa, ac roedd y cyflwyniad yn hynod o ddeniadol fel bob amser. Roedd yn wych eich cael chi yno i gefnogi'r digwyddiad ac i rannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd.
Motiv8
bottom of page