Ymchwil, Gwerthuso a Dadansoddi Cymdeithasol ac Economaidd Ledled y DU

Eich helpu i wneud penderfyniadau gwell yn seiliedig ar ymchwil gadarn, tystiolaeth ddibynadwy a rhesymeg glir.

Arbenigedd
Gwasanaethau
Rhai o'r cleientiaid rydyn ni'n eu cefnogi
cardiff university
Mayor of London logo
Arts council logo
The ernest cook trust logo
Activity alliance logo
Visit scotland logo
national lottery logo
Thriving Together logo
 
Arts Culture Heritage
Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth
wind turbines
Newid Hinsawdd
ac Ynni
Business, enterprise and innovation
Busnes, Menter ac Arloesi
Lego
Plant a
Phobl Ifanc

Gwasanaethau

 
Business case and funding bids
Achos Busnes a Chyllid
evaluation
Monitro a Gwerthuso
Consultation
Dadansoddiad Ymgynghori
EconomicImpact
Asesiadau Effaith Economaidd
Dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook

Ein Gwerthoedd

Dull gwahanol, gwybodus yn seiliedig ar ymddiriedaeth, gwerth a chymuned. 
Banner
"Ychwanegwch dysteb ac arddangos adborth cadarnhaol gan gleient neu gwsmer hapus."
Motiv8

Cofrestrwch i'n Cylchlythyr

Diolch am danysgrifio!