top of page
Forest with tick shape

Achrediadau

Yn Wavehill cawn ein harwain gan ein hethos cymdeithasol ac amgylcheddol a gan ein gwerthoedd. Mae hyn yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn yn rhedeg ein cwmni, yn gweithio gyda'n staff a gyda chi. Ni yw eich partner dibynadwy.

Rydym yn gweithio i safonau ansawdd uchel ac wedi datblygu llawer o mesurau a gwrthbwysau i sicrhau bod ein gwaith ymchwil a gwerthuso yn bodloni ac yn rhagori ar ddisgwyliadau a safonau'r diwydiant. Rydym bob amser yn ymdrechu am ragoriaeth yn ein harferion gwaith ac wrth ddatblygu diwylliant gwaith yr ydym yn falch ohono. Mae hyn yn cael ei gydnabod gan yr aelodaeth sy'n cyd-
fynd â'n hymagwedd a'n gwerthoedd, a'r achrediadau sy'n dangos ein rhagoriaeth.

bottom of page