top of page
chairs

Recriwtio

Pam dylech weithio i Wavehill?

Ynghyd â chydweithwyr gwych a phortffolio cyffrous o brosiectau, rydym yn cynnig y buddion canlynol:

icon showing a tick in a circle held in cupping hands
Cwmni sy'n eiddo i'r gweithwyr yn grymuso staff i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol y cwmni
icon showing 2 overlapping circles, one has a laptop, the second has two icon people
Gweithio hyblyg a hybrid
parent logo
Polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd gan gynnwys cyfnodau mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu estynedig
piggy bank logo
Cofrestru pensiwn awtomatig a chyfraniad cyflogwr o 5%.
icon showing a pile of money and GBP £ symbol
System bonws rhannu elw blynyddol - gan gynnwys lwfans cyfandaliad di-dreth
computer logo
Cefnogaeth DPP ar gyfer datblygiad proffesiynol trwy lwfans hyfforddi blynyddol
Ydych chi'n edrych i weithio i gwmni rhagorol, gyda set wych o gydweithwyr ar brosiectau heriol a diddorol gyda chleientiaid gwych?

Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â Wavehill. Rydym yn gwmni uchelgeisiol gyda phresenoldeb ledled y DU, gan gynnwys swyddfeydd mewn pedwar lleoliad ar draws y DU. Mae ein gwaith yn cael effaith, o ran datblygu polisi ond hefyd yn ymarferol ar gyfer sefydliadau a chymunedau ledled y wlad.  Rydym yn gwmni sy'n cael ei yrru gan werthoedd gydag ethos sy'n canolbwyntio ar gefnogi achosion cymunedol, cymdeithasol, a'r Amgylchedd. Fel cwmni sy'n eiddo i'r gweithwyr, mae ein staff yn ganolog i'r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes ac yn eu tro yn elwa ar lwyddiant Wavehill.

Mae gan Wavehill dreftadaeth Gymreig falch ac mae'n parhau i weithio gyda chleientiaid ledled Cymru ar brosiectau deinamig ac arloesol. Os ydych yn siaradwr Cymraeg rhugl, byddai gennym ddiddordeb mawr mewn clywed gennych (er nad yw hyn yn hanfodol). Mae ein gwaith yn genedlaethol, a bydd cydweithwyr yn gallu gweithio ar brosiectau ledled y DU.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal. Rydym yn cydnabod ein bod ar daith i wella ein hamrywiaeth, fel ein bod nid yn unig yn adlewyrchu ein sylfaen cleientiaid ond hefyd yn sicrhau bod gennym y dalent orau yn gweithio i Wavehill a lluosogrwydd meddwl a chreadigedd o fewn y cwmni.  

Ynghyd â chydweithwyr gwych a phortffolio gwych o brosiectau, rydym yn cynnig buddion gwych.  Mae hyn yn cynnwys cymorth a hyfforddiant ar gyfer datblygu gyrfa, bonws di-dreth o rannu elw a chofrestru pensiwn awtomatig. Gall cydweithwyr weithio o unrhyw leoliad swyddfa, ac mae opsiynau gweithio hyblyg a hybrid ar gael. 

Cyfleoedd gwaith.

Rydym bob amser yn chwilio am dalent wych i ymuno â'n tîm a chroesawu ceisiadau swydd gan y rhai sydd â phrofiad perthnasol ar unrhyw adeg. Anfonwch e-bost gyda'ch CV a llythyr clawr at recruitment@wavehill.com

Ioan Teifi

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda Wavehill ers chwe blynedd bellach ac, yn y cyfnod hwnnw, wedi symud ymlaen o fod yn Ymgynghorydd Ymchwil Iau i fod yn un o Uwch Ymgynghorwyr y tîm. Mae Wavehill yn lle gwych i weithio ac mae wedi fy ysgogi i ddatblygu fy ngyrfa. Rwyf wedi cael llawer o gyfleoedd i arwain rosiectau ac i gymryd rhan ym mhob agwedd o waith y cwmni. Mae gennym ni dîm gwych sy'n wych i weithio gyda nhw. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi'n fawr yr amrywiaeth o brosiectau a chleientiaid y mae Wavehill yn gweithio gyda nhw ledled y DU a'r gallu i gyflwyno rhaglenni gwell a all wella bywydau yn y pen draw.

Fel Cymro Cymraeg o Sir Gaerfyrddin, mae’n wirioneddol wych gweithio i gwmni sydd â hunaniaeth Gymreig gref. Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr gallu cymryd rhan yn y gwaith rydym yn ei wneud i gefnogi prif sefydliadau Cymru. 

Ioan Teifi, Ymgynghorydd, Swyddfa Aberaeron

bottom of page