top of page
Arts Culture Heritage banner

Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth

Sut allwch chi sicrhau'r canlyniad gorau ar gyfer eich prosiect neu raglen?  Ni chynhelir unrhyw brosiect mewn gwactod. Mae deall yr arlliwiau o amgylch eich prosiect celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth gyda chyd-destun pryderon cymdeithasol, addysgol, lle, economaidd neu amgylcheddol ehangach yn gofyn am wybodaeth ddofn o fewn y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth yn angen dealltwriaeth ehangach o'r wahanol feysydd yn y sector mae eich prosiect yn ei weithredu.

Arts Culture Heritage

Yn Wavehill rydym yn:

  • Gallu gweithio gyda chi i ddatblygu adolygiad tystiolaeth gynhwysfawr o'ch prosiect neu raglen. Mae ein gwaith ymchwil a dadansoddi wedi cael effaith positif wrth gefnogi canlyniadau ariannu a chyfeiriad polisi.

  • Gallu gyfuno ein harbenigedd dwfn wrth werthuso prosiectau a rhaglenni celfyddydau, diwylliant a threftadaeth â gwybodaeth a ddaw o arbenigedd o bob rhan o Wavehill. Gall ein hymagwedd unigryw alluogi gwell dealltwriaeth a gwerth ychwanegol i'ch prosiect neu raglen.

P'un a yw'ch prosiect yn lleol, neu'ch rhaglen yn genedlaethol (neu'n rhyngwladol), mae llwyddiant yn gofyn am gyfuniad o fodloni gofynion ariannu ac adeiladu sylfaen dystiolaeth i gael mynediad at gyllid yn y dyfodol. Maen hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i chi ddangos gwerth ac effaith ehangach eich rhaglenni, prosiectau ac ymyriadau ar gyfer eich rhanddeiliaid a derbynwyr prosiectau. Gan weithio mewn partneriaeth â Wavehill, byddwch yn gallu dangos gwerth ychwanegol eich gwaith trwy ein dulliau annibynnol a chadarn o ymchwilio, tystiolaeth a gwerthuso.

Astudiaethau Achos/Erthyglau

Cysylltiadau Allweddol

Cleientiaid

Arts council England logo
Arts & Business logo
Citizens advice northumberland logo
Thriving together
Visit scotland logo
Film hub wales logo
"Ychwanegwch dysteb ac arddangos adborth cadarnhaol gan gleient neu gwsmer hapus."
Uwch Ymchwilydd, Llywodraeth Cymru
bottom of page