top of page
Rainbow banner

Gwerth Cymdeithasol

Mae'r pwysigrwydd a roddwn ar ein gwerthoedd yn allweddol i'r hyn sy'n ein gwneud yn bartner dibynadwy i chi. Mae gan ein diwylliant cwmni graidd cymdeithasol ac amgylcheddol cryf. Rydym yn hyrwyddo ein gwerthoedd a’n hethos drwy ein harferion gwaith a’n prosesau. Mae ymgyrch barhaus tuag at welliant ac un y mae gan bob cydweithiwr gyfrifoldeb i'w sicrhau, fel cwmni y mae'r gweithwyr yn berchen arno.

bottom of page