top of page
  • Writer's pictureAndy Parkinson

Adeiladu Economi Llesiant: cyfraniad digwyddiadau i Les yr Alban

Mae Adeiladu Economi Llesiant yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth yr Alban. Mae hyn yn golygu adeiladu economi sy’n gynhwysol ac sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd, ffyniant a gwydnwch, lle gall busnesau ffynnu ac arloesi. Dylai hefyd gefnogi pob cymuned ledled yr Alban drwy eu galluogi i fanteisio ar gyfleoedd sy’n sicrhau twf a lles lleol.


Comisiynodd VisitScotland, ar ran Grŵp Cynghori’r Diwydiant Digwyddiadau, brosiect ymchwil i ddeall sut mae digwyddiadau’n cyfrannu at les yr Alban a nodi mesurau ar gyfer effeithiau lles.


Mae’r ymchwil, a gyflwynwyd gan Wavehill: Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, yn cynnwys adolygiad o ymchwil a thystiolaeth bresennol ac fe’i cynhyrchwyd mewn ymgynghoriad â phobl sy’n ymwneud â digwyddiadau.

Gallwch lawrlwytho copi o adroddiad The Contribution of Events to Scotland’s Wellbeing isod.

Events Health and Wellbeing Final Report (1)
.pdf
Download PDF • 1.98MB

.

Comments


bottom of page