top of page
  • Chloe Maughan & Simon Tanner

Cystadleuaeth Her Iechyd Meddwl: cefnogi iechyd meddwl myfyrwyr mewn addysg uwch

Yn 2019 lansiodd Swyddfa Myfyrwyr (OfS) y rhaglen Gystadleuaeth Her Iechyd Meddwl. Roedd y rhaglen hon yn cyflenwi cyllid i 10 darparwr addysg uwch i wella’r gefnogaeth iechyd meddwl i fyfyrwyr, gan ganolbwyntio ar bontio i fyfyrwyr, ymyrraeth gynnar a chefnogaeth.


Dros y tair blynedd ddiwethaf mae Wavehill wedi bod yn cynnal gwerthusiad annibynnol o’r Gystadleuaeth Her Iechyd Meddwl ar ran y Swyddfa Myfyrwyr. Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr allbynnau gwerthuso terfynol bellach ar gael. Mae hyn yn cynnwys nifer o adnoddau allweddol ar gyfer sefydliadau, ymarferwyr a’r rhai sy’n gweithio o fewn y sector iechyd meddwl ac yn cynnwys:

Mae adnoddau ychwanegol ac astudiaethau achos gan sefydliadau addysg uwch ledled Lloegr. I ddysgu mwy am waith cynharach Wavehill ar y rhaglen Cystadleuaeth Her Iechyd Meddwl a'n gwaith gwerthuso, gweler ein blog diweddar.


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar y gwaith gwerthuso hwn cysylltwch â Chloe Maughan a Simon Tanner.

Comments


bottom of page