top of page
  • Writer's pictureWavehill

Diwrnod i ffwrdd Wavehill yn Birmingham 2022

Yr wythnos hon cawsom ein Diwrnod i ffwrdd blynyddol yn Birmingham. Mae'n gyfle i ni ddod at ein gilydd, i rannu newyddion a diweddariadau'r cwmni, trafod datblygiadau arloesol newydd ac ymhellach ein polisïau Gwerth Cymdeithasol. Mae'r Dyddiau i Ffwrdd hyn yn rhan bwysig o ddiwylliant Wavehill, ac fel cwmni sy'n eiddo i'r gweithwyr mae'n caniatáu inni sicrhau ein bod yn cael adborth a mewnbwn gan staff i helpu i lunio a gwreiddio cyfeiriad a gwerthoedd strategol ein cwmni.


Roedd hefyd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau ein prosiect dros y flwyddyn ddiwethaf a chydnabod ein portffolio ehangach o waith a chleientiaid. Fe wnaethon ni gymryd yr amser i edrych ymlaen wrth i ni esblygu ein cynnig i gleientiaid a staff; mae hyn yn arbennig o bwysig yn erbyn y dirwedd economaidd a pholisi sy'n newid yn gyflym ar hyn o bryd.


Yn Wavehill rydym yn gweithredu model gweithio hybrid, ac mae'r Diwrnodau i ffwrdd yn rhoi cyfle pwysig i ni gysylltu'n bersonol â chydweithwyr o bob rhan o wahanol swyddfeydd o amgylch y DU. Roedd hefyd yn gyfle gwych i gyfarfod, ac i groesawu, ein haelodau staff mwyaf newydd i Wavehill; Beth, Iwan, Marianne, Niccolo a Rhys.


Ond nid busnes oedd y cyfan! Cawsom gyfle i ddadflino mewn ysgol goginio leol lle cawsom ddysgu sut i baratoi pryd o fwyd a rennir neu goctel ar gyfer gweddill ein tîm. Cafodd pawb lawer o hwyl ac maen nhw'n edrych ymlaen yn barod at y Diwrnod i ffwrdd y flwyddyn nesaf!Comments


bottom of page