top of page
  • Writer's pictureWavehill

Diwrnod Strategaeth a Datblygu Staff Wavehill Tachwedd 2023

Yr wythnos hon, daeth gweithwyr Wavehill at ei gilydd ar gyfer ein Diwrnod Strategaeth ym Mirmingham. Gyda swyddfeydd ar draws y DU, mae'n bwysig ein bod yn neilltuo amser i gwrdd â'n gilydd. Mae cydweithredu a rhannu dysgu yn rhan bwysig o ddiwylliant ein cwmni ac mae'r sesiynau hyn yn cynnig cyfle gwych i staff o'n holl swyddfeydd ddod at ei gilydd i ddal i fyny a chyfarfod wyneb yn wyneb. Roedd y diwrnod ym Mirmingham hefyd yn cynnig cyfle i groesawu staff newydd ac i ddathlu hyrwyddiadau diweddar nifer o'n tîm ar y cyd.


Fel cwmni sy'n eiddo i'r gweithwyr, mae'r Diwrnod Strategaeth yn fecanwaith allweddol i bob un ohonom fyfyrio ar y cynnydd yr ydym yn ei wneud fel cwmni. Mae'r sesiynau wedi'u cynllunio i roi mewnwelediad manwl i weithrediad strategol y cwmni ac i rymuso staff i gyfrannu ac adborth ar wahanol feysydd o'r busnes. Roedd y diwrnod hefyd yn cynnwys sawl sesiwn a oedd yn canolbwyntio ar lunio ein cyfeiriad strategol ar y cyd ar gyfer y blynyddoedd i ddod.Comments


bottom of page