top of page
  • Writer's pictureWavehill

Adolygiad strategaeth digwyddiadau cenedlaethol yr Alban: dadansoddiad ymgynghori

Wnaeth Scotland: The Perfect Stage ei gyhoeddi gyntaf yn 2008 mewn ymateb i botensial cynyddol yr Alban i fod yn arweinydd byd-eang yn y diwydiant digwyddiadau. Cafodd ei adolygu ddiwethaf a’i ddiweddaru i gwmpasu’r cyfnod 2015-2025. Ar 24 Mawrth 2023, lansiodd Llywodraeth yr Alban ymgynghoriad cyhoeddus o 14 wythnos i geisio casglu adborth ar yr iteriad nesaf o’r Strategaeth Digwyddiadau Cenedlaethol.


Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys arolwg ar-lein, gweithdy ar-lein a chyfres o naw gweithdygwyneb i wyneb. Cynhaliwyd y rhain rhwng Ebrill a Mehefin 2023 gyda 222 o gyfranogwyr yn bresennol. Derbyniodd yr arolwg ymgynghori ar-lein 102 o ymatebion gan amrywiaeth o unigolion a sefydliadau.


Cynhaliom ddadansoddiad trylwyr, systematig a gwrthrychol o'r ymatebion a dderbyniwyd i'r ymgynghoriad. Mae ein dadansoddiad ymgynghori annibynnol wedi nodi'r themâu a'r materion allweddol a godwyd o'r ymatebion a roddwyd.


Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o’r themâu hyn a’r safbwyntiau a godwyd o’r ymatebion i’r ymgynghoriad. Gallwch gyrchu'r fersiwn llawn adroddwch neu cysylltwch â Andy Parkinson am ragor o wybodaeth.

Comments


bottom of page