top of page
  • Writer's pictureMegan Clark

Meeting the mental health needs of students

Heddiw, mae'r Swyddfa Myfyrwyr (OfS) yn lansio brîff mewnwelediad sy'n archwilio canlyniadau ac anghenion myfyrwyr a allai wynebu rhwystrau ychwanegol rhag cael gafael ar gymorth iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys dadansoddiad o'u set ddata mynediad a chyfranogaeth. Fe wnaeth dadansoddiad blaenorol o'r data hwn sbarduno’r Gystadleuaeth Ariannu Iechyd Meddwl, sydd yng nghanol cael ei gwerthuso gan Wavehill.

Mae'r briff mewnwelediad heddiw yn cyfeirio at ein papur ar gyd-greu mentrau iechyd meddwl rhwng myfyrwyr ym mis Tachwedd 2022, a oedd yn gyfraniad pwysig at adnabod arfer effeithiol ar gyfer cynnwys grwpiau penodol o fyfyrwyr wrth gyd-greu.

Mae’r OfS wedi comisiynu Wavehill i werthuso effaith y Gystadleuaeth Ariannu Iechyd Meddwl ar lefel rhaglen, ac i gefnogi cynigwyr llwyddiannus wrth werthuso eu heffaith ar lefel y prosiect. Gyda buddsoddiad gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Adran Addysg, mae'r OfS wedi dyfarnu dros £3 miliwn o gyllid i adnabod dulliau arloesol a chydweithredol o gynnig cymorth wedi'i dargedu ar gyfer iechyd meddwl myfyrwyr. Bydd gan Wavehill rôl wrth ledaenu’r gwersi a dysgwyd, yn enwedig rhannu arfer effeithiol wrth werthuso rhwng prosiectau.

Disgwylir i'n hadroddiad gwerthuso terfynol gael ei gyhoeddi yng Ngwanwyn 2024.

Comments


bottom of page