top of page
  • Writer's pictureWavehill

Wavehill yn lansio gwefan ar ei newydd wedd


Yellow megaphone against a light blue background
Announcing the launch of Wavehill's new look website

Mae'n bleser gennym gyhoeddi lansiad ein gwefan newydd. Rydym yn falch o'r gwaith ymchwil, gwerthuso a dadansoddi cymdeithasol ac economaidd rydym yn ei wneud ledled y DU ac mae'r safle newydd yn rhoi llwyfan i Wavehill a all arddangos ein hystod o arbenigedd a gwasanaethau yn well ar draws portffolio amrywiol o brosiectau. Mae hefyd yn ein galluogi i ddangos ein hethos a'n gwerthoedd craidd yn well wrth i ni ddatblygu ein dull o ymdrin â gwerth cymdeithasol, effaith amgylcheddol a thegwch, amrywiaeth, a chynhwysiant (ED&I).


Meddai'r Cyfarwyddwr Andy Parkinson:

“Fel cyfarwyddwyr, rydym wedi ein cyffroi'n fawr gan lansiad y safle newydd. Bydd y wefan newydd yn ein galluogi i gyfleu sut rydym yn cydweithio a chyd-gynhyrchu canlyniadau gwell i'n cleientiaid yn ogystal â dangos ehangder y gwaith yr ydym yn ei wneud. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Wavehill fel cwmni wrth i ni barhau i dyfu ac ehangu ar draws ein swyddfeydd a'n portffolio gwaith.”

Gyda llawer o gynnwys newydd wedi'i gynllunio ar gyfer yr wythnosau a'r misoedd nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn dychwelyd yn rheolaidd i edrych ar ein diweddariadau diweddaraf neu gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.





Comentarios


bottom of page